Internet FPT Gói Giga 150Mbps

190,000

Gói Cước GiGaTốc Độ Download: 150 Mbps

Tốc Độ Upload: 150 Mbps

Trả trước 6 tháng tặng 1 tháng

Trả Trước 12 tháng tặng 2 tháng

Trang bị Modem Wifi 2 băng tần

Danh mục: